Zostań Członkiem Izby

Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy ma zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy proponując członkostwo w naszej organizacji.

Zapraszamy wszystkich restauratorów, hotelarzy osoby prowadzące agroturystyczne zagrody i producentów produktów tradycyjnych, którzy mogą występować jako kaszubskie dobro, bo jak wiadomo w jedności siła, a nam zgodnie ze Statutem zależy najbardziej na promocji i zachowaniu tradycji i kultury regionu Pomorza.

Restauratorzy gdańscy, którzy są członkami Izby od chwili jej powstania ze swą głęboka wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu działalności bardzo liczą na współpracę z nowymi członkami, zachęcamy osoby początkujące w tym trudnym zawodzie, jakim jest zawód Restauratora i Hotelarza do zapisania się do naszej Organizacji. Wobec różnego rodzaju zagrożeń, napływu obcego kapitału wiemy z doświadczenia, że niejednokrotnie może to prowadzić do zniszczenia i wyeliminowania rodzimych firm.

My jesteśmy mimo wszystko za tradycją, za małymi rodzinnymi firmami.

Polskie środowisko restauratorów i hotelarzy stoi przed koniecznością realizacji prawa stanowionego bez możliwości wpływu i opinii w sprawach ważnych dla tej branży. Zgodnie ze statutem prawnym, Izba ma obowiązek podejmowania działań wspomagających rozwój gospodarczy prywatnych zakładów zrzeszonych w Izbie.

Zapraszamy do współpracy, współudziału i pomocy w realizacji określonych zadań, zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Izby, który został na ostatnim Walnym Posiedzeniu zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i planami, jakie sobie założyliśmy.

Zależy nam na różnorodności środowiska restauratorów i hotelarzy. Pragniemy mieć możliwość zaprezentowania szerokiej gamy usług naszych członków. W zakładce OSIĄGNIĘCIA i SUKCESY znajdą Państwo spis najważniejszych naszych dokonań, które udało się nam przeforsować na przestrzeni ostatnich lat współpracując ściśle z wszystkimi Urzędami i firmami odpowiedzialnymi za wdrożenie i prawne skutki wytycznych.

Na stronie internetowej znajduje się deklaracja członkowska, którą należy wypełnić i przesłać mailem na adres chataijadlo@interia.eu. W razie pytań prosimy dzwonić na nr tel. 602 311 683.

Z uszanowaniem Prezes Piotr Dzik

Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy jest organizacją samorządu gospodarczego krajowych podmiotów gospodarczych – z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe – prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i hotelarstwa.

Członkowie Izby dzielą się na:

  1. zwyczajnych
  2. honorowych
  3. wspierających

ad. 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby-podmioty gospodarcze określone, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Izby oraz dokument stwierdzający ich status prawny.

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej.

Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego spełniającego wymogi ustawowe i Statutu bez zaistnienia istotnej przyczyny.

Zaproszenie do IZBY