Kontakt

Dane kontaktowe PIGRIH:

Nazwa Izby:
Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy
Adres do korespondencji:
ul. Piwna 66

80-831 Gdańsk

Polska EU

Strona internetowa:
www.chataijadlo.pl
E-mail:
chataijadlo@interia.eu

pigrih@interia.pl

Konto:
BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Gdańsku

ul. Bogusławskiego 2

Nr konta 27 2030 0045 1110 0000 0143 8420