Info od Prezesa

ZAPRASZAMY DO NASZEGO GRONA

Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy
ma zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy proponując członkostwo
w naszej organizacji. Zapraszamy wszystkich restauratorów, hotelarzy
osoby prowadzące agroturystyczne zagrody i producentów produktów tradycyjnych, którzy mogą występować jako kaszubskie dobro.
Wiadomo w jedności siła, a nam zgodnie ze Statutem zależy najbardziej na promocji, zachowaniu tradycji i kultury regionu Pomorza.
Restauratorzy gdańscy, którzy są członkami Izby od chwili jej powstania
ze swą głęboka wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu działalności bardzo liczą na współpracę z nowymi członkami, zachęcamy osoby początkujące w tym trudnym zawodzie jakim jest zawód Restauratora i Hotelarza do zapisania się do naszej Organizacji. Wobec różnego rodzaju zagrożeń, napływu obcego kapitału wiemy z doświadczenia, że niejednokrotnie może to prowadzić do zniszczenia i wyeliminowania rodzimych firm.
My jesteśmy mimo wszystko za tradycją, za małymi rodzinnymi firmami.
Polskie środowisko restauratorów i hotelarzy stoi przed koniecznością realizacji prawa stanowionego bez możliwości wpływu i opinii w sprawach ważnych dla tej branży. Zgodnie ze statutem prawnym, Izba ma obowiązek podejmowania działań wspomagających rozwój gospodarczy prywatnych zakładów zrzeszonych w Izbie.
Zapraszamy do współpracy, współudziału i pomocy w realizacji określonych zadań, zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Izby, który został na ostatnim Walnym Posiedzeniu zmodyfikowany zgodnie z potrzebami i planami jakie sobie założyliśmy.
Zależy nam na różnorodności środowiska restauratorów i hotelarzy. Pragniemy mieć możliwość zaprezentowania szerokiej gamy usług naszych członków. W zakładce NASZE OSIAGNIĘCIA znajdą Państwo spis najważniejszych naszych dokonań które udało się nam przeforsować na przestrzeni ostatnich lat współpracując ściśle z wszystkimi Urzędami i firmami odpowiedzialnymi za wdrożenie i prawne skutki wytycznych.
Na stronie internetowej www.chataijadlo.pl znajduje się deklaracja członkowska, którą należy wypełnić i przesłać mailem na adres chataijadlo@interia.eu. W razie pytań można dzwonić na nr. 506260036

 

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Restauratorów i Hotelarzy
zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów członków Izby z przypomnieniem o opłaty, składki na rzecz naszej Organizacji.
Bardzo prosimy o wpłaty na firmowe konto bankowe które posiadamy.

Konto bankowe w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny
Gdańsk ul. Bogusławskiego 2.

Nr konta 27 2030 0045 1110 0000 0143 8420
Przypominamy jednocześnie, że każda nasza składka jest odliczana od podatku.

Składka wynosi 250,00 za rok.

Zarząd Izby prosi o uwagi sugestie, które można zgłosić bezpośrednio Prezesowi Piotrowi Dzik Tel. 602311683 lub na maila velaves@interia.pl